utorak, 27. veljače 2018.

NOVO IME UDRUGE!

Na Skupštini udruge, održanoj 19.02.2018.g odlučeno je da udruga promijeni ime te se od toga dana udruga zove PANNONIANS - PUT. Kako je do sada udruga MK Pannonians radila u sklopu udruge PUT Centar regionalnog razvoja, odlučeno je da se preimenuje naziv te se izmjeni Statut u kojem je sada njime određeno kojim aktivnostima će se udruga baviti. Temeljem toga izmijenjen je i Statut u dijelu koji govori o djelatnostima i ciljevima udruge. Izabrano je i novo vodstvo, za tajnika Adam Varga, dopredsjednika Dragutin Jadan i predsjednika Siniša Maurus.
Svi potrebni dokumenti predani su Uredu državne uprave, kao i Završni račun za 2017.godinu.

Nema komentara:

Objavi komentar